Πιστοποιήσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE ΣΤΗΝ ΔΙΠΛΗ ΥΑΛΩΣΗ. ΣΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΓΓΡΑΦΩΣ!!!

 

 CE KARTA OFFICIALΌλοι οι διπλοί υαλοπίνακες που κατασκευάζονται από την "ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ" είναι πιστοποιημένοι από το Ολλανδικό Ινστιτούτο Πιστοποίησης ΤΝΟ, υπό την αιγίδα της Tuv Rheinland, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ 1279-2 από το 2010 και διαθέτουν πιστοποίηση CE, την οποία σας την παρέχουμε εγγράφως.


Ειδικότερα στην διπλή ενεργειακή υάλωση, εμείς, στην "ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣακολουθούμε αυστηρά τα Διεθνή πρότυπα κατασκευής ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας στις κατασκευές που αναλαμβάνουμε.


Κατά την κατασκευή των διπλών ενεργειακών υαλοπινάκων ακολουθούμε αυστηρά τα παρακάτω:

 - Χρησιμοποιείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ & ΜΟΝΟ  "ΨΥΧΡΗ" ΘΕΙΟΚΟΛΛΑ για το δεύτερο και τελικό στάδιο της σφράγισης                    
 -Οι υαλοπίνακες καθαρίζονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από το αυτόματο πλυντήριο της εταιρίας μας
 -Εφαρμόζεται ΠΑΝΤΑ το στάδιο της πρώτης σφράγισης, butyl

-Η εισαγωγή, ειδικού ευγενούς αερίου (argon), στο διάκενο του διπλού υαλοπίνακα, γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω αυτόματου μηχανήματος

-Η πλευρά του υαλοπίνακα με την ενεργειακή επίστρωση τοποθετείται ΠΑΝΤΑ στο εσωτερικό και προς την εξωτερική μεριά, του συστήματος της διπλής υάλωσης

 ΠΡΟΣΟΧΗ:
Στην "ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ" η σφράγιση των ενεργειακών διπλών υαλοπινάκων γίνεται ΜΟΝΟ με ΨΥΧΡΗ θειόκολλα καθώς οι κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας απαγορεύουν τη χρήση θερμής θειόκολλας, αφού υπάρχει άμεσος και εκτεταμένος ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ των διπλών υαλοπινάκων και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ αυτών λόγω υψηλών θερμοκρασιών κατά τους θερινούς μήνες.

 
ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ... ΕΜΕΙΣ ΣΑΣ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ!

Εμείς, μαζί με το τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς σας παραδίνουμε τα απαραίτητα έγγραφα για την εξασφάλιση της ποιότητας και των αποδόσεων των προϊόντων μας. Τα έγγραφα αυτά είναι τα εξής:

-Έγγραφη Πιστοποίηση CE (Αρ.Πιστ.: 10617R-10.-29231  ,  ΕΤΟΣ ΠΙΣΤ.: 2010-Επανεξέταση 2014)

- Έγγραφο Μέτρησης των Ενεργειακών Αποδόσεων* των διπλών ενεργειακών υαλοπινάκων που αγοράσατε.

 
*ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ , Saint Gobain Glass        
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Οι υαλοπίνακες των εταιριών Saint-Gobain  Sisecam και AGC  που εισάγει, επεξεργάζεται και εμπορεύεται η "ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ" διαθέτουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις CE, τις οποίες μπορούμε να σας τις παρέχουμε.

 

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ: